telemetria no cash erp

SMARTVEND

  • Systém vyvinutý špeciálne pre vendingový priemysel
  • Vstavaný trojpásmový GSM modul s technológiou GPRS
  • Prenos poplachových stavov automatu a údajov o predaji (AUDIT-u) do centrálneho servera spolu s emailovou/SMS  správou o poruche
  • Umožňuje platbu za tovar cez mobilný telefón alebo ID kartou (v súčasnosti Mifare, EM, HID rôznych výrobcov – podľa  požiadaviek)
  • Využíva vlastnú platobnú platformu (pre uzavreté systémy platenia), alebo iný vhodný externý platobný server (napr. mobilného operátora)
  • Manažment kariet a užívateľov cez rôzne prístupové práva
  • Použiteťný najmä pre uzavreté podnikové a firemné skupiny užívateľov
  • Pripojiteľnosť do systému automatu cez MDB, RS232 a stavové vstupy (súčasný reálny stav)
  • Kartový sériový interfejs RS232 alebo Wiegand s možnosťou napájania 5V/12V čítačky kariet s odberom do 100mA