telemetria no cash erp

Ako to funguje?

Smartvend je univerzálny platobno-telemetrický modul, vyvinutý pre použitie najmä v predajných automatoch. Integruje v sebe 2 hlavné funkčné jednotky : telemetrický modul a jednotku bezhotovostného platenia ID kartami alebo mobilným telefónom. Dodáva sa ako montážna sada, ktorá obsahuje :

  • modemovú jednotky Smartvend
  • krátku prútovú alebo nalepovaciu T-anténu GSM
  • prepojovacie káble do automatu : riadiaci MDB a v prípade telemetrie aj dátový (RS232)

       Z hľadiska pripojiteľnosti je UniPAY vybavený štandardnými vendingovými rozhraniami (MDB a DEX/DDCMP/RS232). Táto vlastnosť, spolu s bohatou SW výbavou, ho predurčuje na pripojenie priamo do automatu, alebo na periférny port vhodného mincového aparátu (napr. v systémoch EXEC/BDV, alebo v elektromechanických automatoch).

       Modemová časť pre GSM/GPRS komunikáciu s centrálnym serverom je tzv. druhej generácie, t.j. umožňuje súčasnú aktívnu činnosť hlasového aj dátového kanála. Práve táto vlastnosť sa úspešne využíva pre vytvorenie efektívneho systému bezhotovostného platenia ID kartami a mobilom - presne v duchu základných požiadaviek pre jednoduché a rýchle spracovanie transakcií.

 Bezpečnosť a stabilita spojenia :

komunikácia medzi aplikačným serverom a SIM kartami je tvorená IP tunelom mimo verejného internetu. Sim karty sa do tunelu pripájajú vlastným APN a fixnou IP adresou.
Servre sú samozrejme chránené CISCO firewall technológiou, ktorá garantuje najvyššiu možnú ochranu dát.