telemetria no cash erp

Telemetria

Telemetria - diaľkové meranie, alebo meranie na diaľku je metóda prenosu údajov meranej veličiny na diaľku resp. technické prostriedky na takéto meranie. Systémom Smartvend v závislosti od typu zapojenia (EXE, MDB) dokážeme on-line prenášať stav, hlásenia – error hlásenia automatu/ov ako „nieje voda, prepadová nádoba plná, nie sú poháre“ a iné v závislosti od údajov, ktoré sú automatom komunikované.